Baten en Lasten Diaconie

  begroting
2016
begroting
2015
rekening
2014

 BATEN
 
 Baten onroerende zaken € 7.000,00   € 7.000,00   € 7.079,00 
 Rente baten  € 2.000,00   € 9.900,00   € 9.488,00 
 Bijdrage levend geld       € 0,00 
 Door te zenden collecten/bijdragen  € 3.000,00   € 3.500,00   € 3.594,00 
 Overige baten    € 0,00   € 4.603,00 
 Totaal baten  € 12.000,00   € 20.400,00   € 24.764,00 

 LASTEN
 
 Lasten onroerende zaken  € 1.800,00   € 1.800,00   € 1.407,00 
 Verplichte bijdrage aan andere organen  € 1.600,00   € 1.600,00  € 1.654,00 
 Kosten beheer en administratie  € 2.150,00   € 2.150,00   € 2.168,00 
 Bankkosten  € 550,00   € 550,00   € 913,00 
 Subtotaal  € 6.100,00   € 6.100,00   € 6.142,00 
 
 Diaconaal werk plaatselijk € 4.500,00  € 5.500,00  € 6.336,00 
 Diaconaal werk landelijk € 2.050,00  € 2.050,00  € 3.072,00 
 Diaconaal werk wereldwijd € 2.000,00  € 2.150,00  € 1.695,00 
 Subtotaal € 8.550,00  € 9.700,00  € 11.103,00 
 
 Totaal lasten € 14.650,00  € 15.800,00  € 17.245,00 
 
 Resultaat (baten - lasten) - € 2.650,00  € 4.600,00  € 7.519,00 


 
 
 Diaconaal werk plaatselijk
 Burgelijkgemeenschap (kerstgift) € 3.500,00 
 Jeugdwerk € 1.000,00 

 Diaconaal werk landelijk
 Voedselbank   € 750,00 
 KIA € 250,00 
 Adventsproject € 550,00 
 Diverse € 500,00 

 Diaconaal werk wereldwijd
 Burundi/Syrie   € 500,00 
 Werelddiaconaat/KIA € 500,00 
 Diverse € 1.000,00  
terug