Baten en Lasten Diakonaal Fonds

  begroting
2016
begroting
2015
rekening
2014

 BATEN
 
 Baten onroerende zaken € 10.500,00   € 10.500,00   € 10.996,00 
 Rente baten  € 11.500,00   € 11.500,00   € 12.159,00 
 Bijdrage levend geld       € 0,00 
 Door te zenden collecten/bijdragen  € 0,00   € 0,00   € 0,00 
 Overige baten    € 0,00   € 0,00 
 Totaal baten  € 22.000,00   € 22.000,00   € 23.155,00 

 LASTEN
 
 Lasten onroerende zaken  € 3.000,00   € 3.000,00   € 3.134,00 
 Verplichte bijdrage aan andere organen  € 500,00   € 500,00  - € 370,00 
 Kosten beheer en administratie  € 1.000,00   € 1.000,00   € 937,00 
 Lasten kerkdiensten en andere activiteiten  € 0,00   € 0,00   € 720,00 
 Subtotaal  € 4.500,00   € 4.500,00   € 4.421,00 
 
 Diaconaal werk plaatselijk € 17.500,00  € 17.500,00  € 16.100,00 
 Diaconaal werk landelijk € 0,00  € 0,00  € 0,00 
 Diaconaal werk wereldwijd € 0,00  € 0,00  € 0,00 
 Subtotaal € 17.500,00  € 17.500,00  € 16.100,00 
 
 Totaal lasten € 22.000,00  € 22.000,00  € 20.521,00 
 
 Resultaat (baten - lasten) € 0,00  € 0,00  € 2.634,00 


 
 Diaconaal werk plaatselijk
 OCM                          € 2.500,00 
 CKW € 2.500,00 
 Jeugdwerk € 5.000,00 
 Orgelspel € 500,00 
 Voedselbank € 1.000,00 
 Overige € 6.000,00 


 
terug