Uitgelicht: Expositie 'Bezield hout'

20 februari t/m 28 maart  |  Hippolytuskerk
De veertigdagentijd is de periode voor Pasen; bij uitstek de tijd om stilte te zoeken en te ontdekken wat ons beweegt. Wat onze drijfveren zijn in het leven. In de prachtige middeleeuwse Hippolytuskerk aan het Kerkplein te Hippolytushoef wordt deze gedachte ondersteund met een expositie van houtsculpturen, gemaakt door de vorig jaar helaas overleden Helderse Kees Kramer (13 juli 1935- 15 mei 2015). De veelal religieus geïnspireerde kunstwerken worden door zijn echtgenote Elly genereus ter beschikking gesteld aan de werkgroep exposities.

Kees Kramer had visserlui als voorouders van zowel vaders- als moederszijde en wilde oorspronkelijk scheepstimmerman worden. Door plaatsgebrek op de ambachtsschool werd hij scheepmaker/ijzer en later scheepstekenaar. Een veel voldoening gevende loopbaan van niet minder dan 43 jaar bij scheepswerf ‘De lastdrager’ in Den Helder sloot hij in 1994 af. Via zijn zoon kwam hij kort daarna – in 1995 – toevallig in contact met de in Ierland wonende en in 1964 uit Rusland gevluchte kunstenaar en hoogleraar kunstgeschiedenis Lev Lesnansky. Die bracht hem de eerste beginselen van het maken van natuurlijke sculpturen uit grove houtstukken bij. Dit werd een passie waarin hij een zeer hoog niveau bereikte. Hij had de gave om – vaak samen met zijn echtgenote langs de waterkant fietsend – in stukken aangespoeld afvalhout onmiddellijk een beeld te herkennen.

De Bijbel speelde een grote rol in zijn leven. Dit moge blijken uit enkele van zijn door de tijd heen op papier gezette gedachten.

De expositie getiteld ‘Bezield hout’ werd met muzikale omlijsting van hobo/althobo geopend op zaterdag 20 februari 2016 en loopt tot en met 28 maart: tweede Paasdag.
 
Openstelling in principe op zaterdagen en zondagen van 13.30 tot 17.00 uur.
Uitgezonderd zondag 28 februari, zondag 13 maart, zaterdag en zondag 19 en 20 maart.


Gerelateerd artikel:
 Bezinning | Put of bron...


 
terug