Dankgebed Dankgebed
 23 AUGUSTUS 2016
 
Een dankgebed, ter inspiratie. Om stil te staan bij wat we hebben en te bidden om kracht.Goede God,

U die alles heeft gemaakt, de hemel en de aarde.
Alles wat leeft, groeit en bloeit.
U die ons heeft gemaakt.
Wij danken u voor zoveel rijkdom.

Tegelijk bidden we voor kracht.
Kracht om er voor elkaar te zijn.
Kracht om te zorgen voor Uw schepping.
Wetende dat u niet loslaat wat Uw hand begon.
U bent altijd trouw, vandaag, morgen en in de toekomst.

Amen.


Bron: Kerk in Actie


 
terug