dinsdag 24 november 2015

Bezoek Wijkteam Hollands Kroon

Locatie: 
 Dorpshuis, Kerkhofsteeg 2, Hippolytushoef
Tijdstip: 
 19.30 uur  - 21.00 uur

Maak kennis met: De Wijkteams, kernbeheerders en buurtbemiddelaars van Hollands Kroon

De Diaconie hoort met regelmaat dat er vele vragen zijn over de zorg die de gemeente Hollands Kroon biedt. Velen van ons hebben direct of indirect met zorg te maken. De vele berichten in de krant en op TV maken het er niet duidelijker op.

Op dinsdag 24 november komt in het Dorpshuis Kerkhofsteeg 2 in Hippolytushoef van 19.30 tot 21.00 uur het wijkteam naar ons toe. Alle inwoners van Wieringen zijn door de gemeente Hollands Kroon uitgenodigd om te komen luisteren, vragen te stellen en mee te praten. De verantwoordelijkheid van de gemeente op uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning is er een die vraagt om uitleg. Of het nu om huishoudelijke hulp gaat, vragen over onderhoud van bomen en plantsoenen (Openbare ruimte) of over het strooibeleid komende winter.

Daarnaast kunnen er vragen zijn over mantelzorg met al zijn mogelijkheden van ondersteuning. Maar ook de uitvoering van de Jeugdzorg is een taak van de gemeente. De meeste vragen die wij als diakenen horen gaan over de vrijwilligers die zorg verlenen. Mantelzorgers zorgen onbetaald en vaak langdurig voor zieke familieleden of vrienden. Mantelzorg kan intensief zijn, vooral naast een baan. Op basis van de WMO 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning van mantelzorgers met bijvoorbeeld (tijdelijke) overname van de zorg door een vrijwilliger of beroepskracht (respijtzorg). Ook kunnen ze in aanmerking komen voor een (financiële of in natura) blijk van waardering. Mantelzorgers moeten zo min mogelijk problemen ondervinden bij het verlenen van zorg aan hun dierbare. Daarom moeten zij door de gemeente beter betrokken worden bij het organiseren van de zorg en volledig op de hoogte worden gebracht van de mogelijkheden die er zijn tot ondersteuning. Gemeenten zijn verplicht om te luisteren naar de behoefte en vragen van de mantelzorger en vrijwilliger, wanneer mensen langer thuis blijven wonen, wordt er meer van hun omgeving gevraagd. Betere ondersteuning is dan cruciaal.

Het is ons bekend dat Mantelzorgers vaak in de anonimiteit werken. Daarom is het van groot belang om met mantelzorgers, beroepskrachten en gemeentebestuurders om tafel te gaan. En de vragen die er zijn over zorgverlof, respijtzorg, het maken van een zorgplan, zorgverlof of met zorgprofessionals in gesprek te gaan, helder voor het voetlicht te krijgen.

Ga in gesprek met het wijkteam en kom op 24 november naar het dorpshuis in Hippolytushoef. Omzien naar elkaar is zo vanzelfsprekend.


Diaconie PG Wieringen

 

terug