Baten en Lasten Kerk

  begroting
2016
begroting
2015
rekening
2014

 BATEN
 
 Onroerende zaken
 - verhuur, brim
€ 7.660,00   € 12.606,00   € 14.562,00 
 Bijdragen levend geld
 - vvb, collecten, giften, sol.kas
 € 56.000,00   € 59.000,00   € 59.887,00 
 Overige inkomsten
 - rente, kerkblad, begraafplaats
 € 18.020,00   € 14.470,00   € 16.433,00 
 Totaal baten  € 81.680,00   € 86.076,00   € 90.882,00 

 LASTEN
 
 Kerkelijk gebouw
 - onderhoud, invent., orgel, verz., belastingen,
   energie, water, afschrijvingen
 € 19.950,00   € 39.750,00   € 18.109,00 
 Pastoraat
 - predikant, gastvoorgangers
 € 41.350,00   € 35.600,00   € 13.892,00 
 Kerkdiensten en overige activiteiten  € 400,00   € 400,00   € 498,00 
 Afdrachten/contributies
 - quotum pkn, afdracht sol. kas , abonnementen
 € 5.500,00   € 4.970,00   € 5.609,00 
 Salaris/vergoedingen
 - koster, organist, vrijwilligers
 € 5.650,00   € 8.900,00   € 8.577,00 
 Beheer
 - administratie, overige kosten, bankkosten
 € 10.000,00   € 8.660,00   € 12.996,00 
 Totaal lasten  € 82.850,00   € 98.280.00   € 59.681,00 
 
 Resultaat (baten - lasten) € - 1.170,00  € - 12.204,00  € + 31.201,00  
terug