Baten en Lasten Diakonaal Fonds

  begroting
2017
begroting
2016
rekening
2015

 BATEN
 
 Baten onroerende zaken € 12.000,00   € 10.500,00   € 13.047,00 
 Rentebaten en dividenden  € 12.500,00   € 11.500,00   € 12.840,00 
 Overige baten    € 0,00    
 Totaal baten  € 24.500,00   € 22.000,00   € 25.887,00 

 LASTEN
 
 Lasten onroerende zaken  € 3.500,00   € 3.000,00   € 3.306,00 
 Verplichte bijdrage aan andere organen  € 500,00   € 500,00   
 Kosten beheer en administratie  € 1.000,00   € 1.000,00   € 730,00 
 Lasten kerkdiensten en andere activiteiten  € 0,00   € 0,00   € 600,00 
 Subtotaal  € 5.000,00   € 4.500,00   € 4.636,00 
 
 Diaconaal werk plaatselijk € 19.500,00  € 17.500,00  € 12.085,00 
 Diaconaal werk landelijk € 0,00  € 0,00  € 0,00 
 Diaconaal werk wereldwijd € 0,00  € 0,00  € 0,00 
 Subtotaal € 19.500,00  € 17.500,00  € 12.085,00 
 
 Totaal lasten € 24.500,00  € 22.000,00  € 16.721,00 
 
 Resultaat (baten - lasten) € 0,00  € 0,00  € 9.166,00 


 
 Diaconaal werk plaatselijk
 OCM                          € 2.500,00 
 CKW € 2.500,00 
 Jeugdwerk € 5.000,00 
 Voedselbank € 1.000,00 
 Overige € 8.500,00 


 
terug