Baten en Lasten Diaconie

  begroting
2017
begroting
2016
rekening
2015

 BATEN
 
 Baten onroerende zaken € 7.900,00   € 7.800,00   € 7.860,00 
 Rente baten  € 4.900,00   € 4.500,00   € 6.469,00 
 Bijdrage levend geld       € 0,00 
 Door te zenden collecten/bijdragen  € 3.200,00   € 3.200,00   € 2.628,00 
 Overige baten € 500,00   € 0,00   € 1.197,00 
 Totaal baten  € 16.500,00   € 15.500,00   € 18.154,00 

 LASTEN
 
 Lasten onroerende zaken  € 1.700,00   € 1.850,00   € 1.457,00 
 Verplichte bijdrage aan andere organen  € 1.700,00   € 1.800,00  € 1.493,00 
 Kosten beheer en administratie  € 2.400,00   € 2.350,00   € 1.918,00 
 Bankkosten  € 1.000,00   € 1.000,00   € 347,00 
 Subtotaal  € 6.800,00   € 7.000,00   € 5.215,00 
 
 Diaconaal werk plaatselijk € 7.500,00  € 7.000,00  € 6.968,00 
 Diaconaal werk landelijk € 2.500,00  € 2.800,00  € 829,00 
 Diaconaal werk wereldwijd € 1.700,00  € 1.200,00  € 2.784,00 
 Subtotaal € 11.700,00  € 11.000,00  € 10.581,00 
 
 Totaal lasten € 18.500,00  € 18.000,00  € 15.796,00 
 
 Resultaat (baten - lasten) € - 2.000,00  € - 2.500,00  € 2.358,00 


 
 
 Diaconaal werk plaatselijk
 Burgelijkgemeenschap Wieringen € 7.000,00 
 Jeugdwerk € 500,00 

 Diaconaal werk landelijk
 Voedselbank   € 1.000,00 
 KIA € 500,00 
 Adventsproject € 500,00 
 Diversen € 500,00 

 Diaconaal werk wereldwijd
 Werelddiaconaat/KIA € 700,00 
 Diversen € 1.000,00  
terug